Vi söker fler medlemmar!

Du kan gå med som medlem för att vara besättning, hjälpa till att skruva eller bara för att stödja verksamheten och då ha möjlighet att följa med på någon av våra medlemsturer. Medlemskap i föreningen kostar 1000kr per år.  Är du intresserad, skicka ett mail till
info@stridsbat90.se.